جمع‌آوری داده‌های تولید چه اهمیتی دارد؟

جمع‌آوری داده‌های تولید چه اهمیتی دارد؟
امروزه تولیدکنندگان قادر به استفاده از پلتفرم‌های هوشمند برای جمع‌آوری و استانداردسازی داده‌ها هستند. این روش بینشی روشن، دقیق و ساختار یافته‌ باهدف کارایی بیشتر، بهینه‌سازی فرایند تولید و تصمیم‌گیری بهتر در مقابل مشکلات را در اختیار آنان می‌گذارد.
ادامه مطلب

اهمیت جمع آوری مستمر داده های خط تولید

اهمیت جمع آوری مستمر داده های خط تولید
برای قدم‌گذاشتن در مسیر موفقیت لازم است تا نظارت دقیقی بر تمام فرایندهای سازمان انجام شود. بدین منظور باید داده‌های مرتبط جمع‌آوری و تحلیل شوند. حال اگر فرایند در مسیر اصلی نباشد می‌توان سریعاً آن را تنظیم کرد تا به مسیر اصلی بازگردد.
ادامه مطلب