ارزیابی و مدیریت هوشمند نیروی انسانی

  • ثبت تاریخچه عملکرد و امتیازدهی هوشمند کارکنان
  • محاسبه اتوماتیک حقوق و دستمزد​​​​​​
اجرای این راهکار در کارخانه شما

راهکارهای مدیریت منابع انسانی

  • ​​​کمک به مدیران جهت اطلاع آنی از فاصله گرفتن از برنامه تولید قبل از نزدیک شدن به موعد تحویل​​​​​​​
  • ​​​​​​​​​​​​​​امکان تصمیم سازی و برنامه ریزی بر اساس تاریخچه تولید
اجرای این راهکار در کارخانه شما

راهکارهای مدیریت زمان

​اطلاع آنی از توقفات ​​​​و ناهنجاری ها

  • ​حذف و کاهش خطای انسانی در کنترل کیفیت محصولا با استفاده دستگاه های تمام اتوماتیک کنترل کیفیت
  • ​​​​​​​امکان دریافت و ارسال شناسنامه محصولات برای مشتریان قبل از ارسال سفارش​​​​​​​​​​​​​​
اجرای این راهکار در کارخانه شما

راهکارهای کنترل کیفیت

کنترل کیفیت هوشمند محصولات

>

ثبت درخواست مشاوره با کارشناس فنی

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.