اهمیت جمع آوری مستمر داده های خط تولید

اهمیت جمع آوری مستمر داده های خط تولید
برای قدم‌گذاشتن در مسیر موفقیت لازم است تا نظارت دقیقی بر تمام فرایندهای سازمان انجام شود. بدین منظور باید داده‌های مرتبط جمع‌آوری و تحلیل شوند. حال اگر فرایند در مسیر اصلی نباشد می‌توان سریعاً آن را تنظیم کرد تا به مسیر اصلی بازگردد.
ادامه مطلب