آیا OEE به کسب و کارها کمک می کند؟

آیا OEE به کسب و کارها کمک می کند؟
امروزه اهمیت نظارت بر فرآیندهای تولید بر کسی پوشیده نیست، کسب و کارها با بهره‌گیری از نمونه‌های کارآمد سیستم‌های نظارتی، امکان مدیریت بهتر منابع خود را خواهند داشت که به دنبال آن بهره‌وری تولید نیز افزایش خواهد یافت.
ادامه مطلب