ارزیابی عملکرد خط تولید با استفاده از شاخص OEE

ارزیابی عملکرد خط تولید با استفاده از شاخص OEE
استفاده از هوش‌ مصنوعی کمک به‌سزایی در بدست‌آوردن داده‌های دقیق، افزایش سرعت تولید، کاهش ضایعات و تعیین برنامه معتبر تولید خواهد کرد.
ادامه مطلب